Cho vay mua nhà. Úc, 02:30 (GMT+2)

Trang chủ Các khoản cho vay được công bố vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.3% trong tháng 10 từ -1.0% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số lượng các khoản vay thế chấp mới được ban hành và là một trong những chỉ số chính trong thị trường bất động sản. Sự gia tăng chỉ số tăng cường AUD, trong khi giảm chỉ số làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi