GDP. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Tổng sản phẩm trong nước Quý 3, báo cáo tại 01: 50 (GMT+2) ở Nhật bản. Các quý giá trị sẽ giảm cách 0.5% từ -0.3% trong thời kỳ trước và giảm để -1.9% so với năm ngoái từ -1,2% so với cùng một khoảng thời gian một năm trước đây. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một khoảng thời gian nhất định. Một giá trị cao tăng cường JPY, cũng như một giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi