Bảng lương phi nông nghiệp tư nhân. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Phiên bản phi lương cá nhân phi chính thức sẽ được công bố vào lúc 15:30 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị hàng tháng sẽ giảm xuống 200K từ 246K một tháng trước đó. Đây là một trong những chỉ số chính về việc làm tại Hoa Kỳ, phản ánh số lượng nhân viên ngoài ngành nông nghiệp. Kết quả cao cho thấy sự gia tăng việc làm và tăng cường USD. Kết quả thấp làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi