Tỷ lệ thất nghiệp. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp được công bố vào lúc 15:30 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ không đổi ở mức 3.7%. Đây là một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô chính, phản ánh tỷ lệ thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động. Sự gia tăng chỉ số làm suy yếu đồng USD, và sự suy giảm trong chỉ số tăng cường đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi