Tỷ lệ thất nghiệp. Canada 15:30 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp được công bố vào lúc 15:30 (GMT+2) tại Canada. Người ta dự đoán rằng trong tháng 10 một giá trị sẽ không thay đổi ở mức 5.8%. Chỉ số này được Thống kê Canada công bố và hiển thị tỷ lệ người thất nghiệp trong tổng số công dân làm việc. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế và làm suy yếu CAD, và ngược lại, sự suy giảm của nó là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và tăng cường tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi