Tổng sản phẩm trong nước. Eurozone, 12:00 (GMT+2)

Việc phát hành GDP vào lúc 12:00 (GMT+2) tại EU. Giá trị Q3 dự kiến ​​sẽ không thay đổi ở mức 0.2% theo quý và 1.7% so với cùng kỳ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi