Chỉ số giá nhà Halifax. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số giá nhà Halifax được công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Dự báo trong tháng 11, giá trị sẽ giảm xuống 1.0% YoY từ 1.5% YoY một tháng trước đó và giảm xuống 0.5% MoM từ 0.7% MoM một tháng trước đó. Chỉ số cho thấy động thái của những thay đổi trong giá nhà đất. Một giá trị cao hỗ trợ tỷ giá GBP, trong khi một giá trị thấp ảnh hưởng tiêu cực đến nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi