Sản xuất công nghiệp. Đức, 09:00 (GMT+2)

Bản phát hành Sản xuất Công nghiệp đến hạn vào lúc 09:00 (GMT+2) ở Đức. Người ta dự đoán rằng vào tháng 10, giá trị sẽ tăng lên 0,3% từ mức 0,2% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy khối lượng sản xuất trong khu vực công nghiệp của Đức và được coi là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế của đất nước. Tốc độ tăng trưởng góp phần vào việc tăng cường đồng EUR, và sự suy giảm của nó ảnh hưởng đến tiền tệ tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi