Hoạt động kinh doanh phi sản xuất ISM. Hoa Kỳ, 17:00 (GMT+2)

Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất ISM sẽ được công bố lúc 17:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 59.2 điểm trong tháng 11 từ mức 60.3 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này được xây dựng dựa trên các cuộc thăm dò của các nhà quản lý làm việc trong lĩnh vực dịch vụ để ước tính tình hình kinh tế hiện tại trong lĩnh vực này. Giá trị trên 50 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt. Các giá trị dưới 50 cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. Tăng trưởng của chỉ số này hỗ trợ USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi