Dữ liệu PMI Ivey. Canada, 17:00 (GMT+2)

Dữ liệu PMI Ivey sẽ công bố lúc 17:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 59.7 điểm trong tháng 11 từ mức 61,8 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này được tính toán bởi Trường Kinh doanh Ivey và đưa ra ước tính các điều kiện kinh tế hiện tại trong nước. Các giá trị trên 50 cho thấy hoạt động kinh doanh đang gia tăng, do đó tăng cường CAD. Các giá trị dưới 50 cho thấy suy giảm kinh doanh, làm suy yếu CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi