Tuyên bố của Lãnh đạo Ngân hàng Canada Poloz. Canada, 15:35 (GMT+2)

Thống đốc Ngân hàng Canada (BOC) (tháng 6 năm 2013 - tháng 6 năm 2020), người đứng đầu Hội đồng quản trị của BOC Stephen Poloz sẽ phát biểu. Ông sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại và chính sách tiền tệ. Tùy thuộc vào tình hình hiện tại, ý kiến của ông có thể dẫn đến việc tăng cường hoặc làm suy yếu CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi