Thay đổi việc làm phi nông nghiệp. Hoa Kỳ, 15:15 (GMT+2)

Lúc 15:15 (GMT + 2), dữ liệu về thay đổi việc làm phi nông nghiệp từ ADP sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng chỉ số này sẽ giảm xuống còn 195K trong tháng 11 từ mức 227K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh mức độ việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Nó được hình thành trên cơ sở dữ liệu nhận được từ khoảng 500 nghìn pháp nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Các giá trị cao có tác động tích cực lên USD. Giá trị thấp hoặc những dự báo dưới mức có ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la Mỹ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi