Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Dữ liệu về yêu cầu thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ công bố vào lúc 15:30 (GMT+2). Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống 225K một tuần so với 234K trong tuần trước. Các chỉ số cho thấy số lượng yêu cầu thất nghiệp mới. Việc giảm số lượng các khiếu nại ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại, số lượng yêu cầu tăng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi