Cán cân thương mại. Canada, 15:30 (GMT+2)

Dữ liệu về số dư thương mại của Canada công bố vào lúc 15:30 (GMT+2). Giá trị của chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống còn -0.70 tỷ USD trong tháng 10 từ mức -0.42 tỷ USD một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy khoảng cách giữa xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả tích cực cho thấy một thặng dư của cán cân thương mại và tăng cường CAD. Giá trị âm cho biết số dư âm và làm giảm CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi