Doanh số bán lẻ. Úc, 02:30 (GMT+2)

Tại 02:30 (GMT+2) dữ liệu về những thay đổi trong doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Chỉ số này dự kiến sẽ không đổi ở mức 0.2% trong tháng 10. Nó đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị bán hàng ở cấp độ bán lẻ. Đó là chỉ số chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như tăng trưởng kinh tế. Sự tăng trưởng của chỉ số củng cố AUD, và sự suy giảm của nó làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi