Chỉ số PMI phi sản xuất ISM. Hoa Kỳ, 17:00 (GMT+2)

Vào lúc 17:00 (GMT+2), chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phi sản xuất sẽ được công bố tại Hoa Kỳ. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống 59.2 điểm trong tháng 11 từ mức 60,3 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này thể hiện kết quả của một cuộc khảo sát của các nhà quản lý trong lĩnh vực dịch vụ để đánh giá tình hình kinh tế hiện tại trong ngành này. Kết quả trên 50 cho thấy tốc độ phát triển kinh tế tốt. Ngược lại, con số dưới 50 cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng hỗ trợ USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi