Quyết định lãi suất. Canada, 17:00 (GMT+2)

Vào lúc 17:00 (GMT+2) quyết định của Ngân hàng Canada về lãi suất sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức 1.75%. Cơ quan quản lý đưa ra quyết định dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát. Tốc độ tăng trưởng tăng cường CAD. Nếu tỷ giá vẫn giữ nguyên hoặc giảm, tỷ giá tiền tệ quốc gia giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi