Thay đổi nhân lực phi nông nghiệp ADP. Hoa Kỳ, 15:15 (GMT+2)

Lúc 15:15 (GMT+2), dữ liệu về sự thay đổi số lượng người làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp từ ADP sẽ được phát hành tại Mỹ. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống còn 196K trong tháng 11 từ mức 227K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh mức độ việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp và dựa trên dữ liệu thu được từ khoảng 500.000 pháp nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Tỷ giá cao có tác động tích cực lên đồng USD. Chỉ số và giá trị thấp hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi