Doanh số bán lẻ. Eurozone, 12:00 (GMT+2)

Vào lúc 12:00 (GMT+2) dữ liệu về những thay đổi trong doanh số bán lẻ sẽ được công bố tại EU. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 0.2% trong tháng 10 từ 0.0% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ và là chỉ số chính về chi tiêu của người tiêu dùng. Một kết quả cao giúp tăng cường EUR, một kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi