Chỉ số PMI dịch vụ. Anh, 11:30 (GMT+2)

Lúc 11:30 (GMT+2) chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được phát hành tại Anh. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 52.5 điểm trong tháng 11 từ mức 52.2 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này đánh giá tình hình kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ và được dựa trên một cuộc khảo sát của các nhà quản lý từ các công ty làm việc trong lĩnh vực này. Giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và củng cố GBP. Ngược lại, giá trị dưới 50 là tín hiệu không tốt và ảnh hưởng tiêu cực đến GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi