Phát biểu của Chủ tịch ECB, Draghi. Châu Âu, 10:30 (GMT+2)

Vào lúc 10:30 (GMT+2), Trưởng ban ECB, Mario Draghi sẽ phát biểu và bình luận về tình hình kinh tế hiện tại trong khu vực Châu Âu. Nhận xét tích cực có thể dẫn đến việc tăng cường EUR, và những nhận xét tiêu cực có thể làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi