Tổng sản phẩm quốc nội. Úc, 02:30 (GMT+2)

Dữ liệu GDP công bố vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống còn 3.3% YoY trong quý III từ mức 3.4% YoY trong kỳ trước và giảm xuống 0.6% QoQ trong quý 3 từ mức 0.9% QoQ một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ, được sản xuất tại Úc và mô tả tốc độ tăng trưởng/suy giảm của nền kinh tế. Kết quả cao tăng cường AUD, và kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi