PMI xây dựng. Anh, 11:30 (GMT+2)

Bản phát hành PMI xây dựng tháng 11 sẽ công bố lúc 11:30 (GMT+2). Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống còn 52.5 điểm so với mức 53.2 điểm một tháng trước đó. Chỉ số đánh giá tình trạng của ngành xây dựng và dựa trên khảo sát của các nhà quản lý từ các công ty xây dựng lớn nhất ở Anh để tìm hiểu đánh giá của họ về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng phát triển của ngành. Giá trị chỉ số trên 50 là tín hiệu tích cực và củng cố GBP. Giá trị dưới 50 làm suy yếu đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi