Quyết định lãi suất. Úc, 05:30 (GMT+2)

Vào lúc 05:30 (GMT+2), quyết định của RBA về lãi suất sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ không đổi ở mức 1.50%. Cơ quan quản lý đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ, dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát. Tốc độ tăng trưởng tăng cường AUD. Nếu tỷ giá vẫn giữ nguyên hoặc giảm, tỷ giá AUD sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi