Dữ liệu PMI sản xuất. Hoa Kỳ, 16:45 (GMT+2)

Dữ liệu PMI sản xuất công bố vào lúc 16:45 (GMT+2) tại Mỹ. Người ta dự đoán rằng giá trị tháng 11 của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 55.4 điểm. Chỉ số này cho thấy các điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng phát triển của nó. Giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và củng cố USD. Ngược lại, giá trị dưới 50 là tín hiệu tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi