Dữ liệu PMI sản xuất. Anh, 11:30 (GMT+2)

Dữ liệu PMI sản xuất được công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) ở Anh. Người ta dự đoán rằng giá trị này sẽ tăng lên 53.0 điểm trong tháng 11 từ mức 51.1 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này đưa ra một ý tưởng về tình trạng công việc trong lĩnh vực công nghiệp và dựa trên một cuộc khảo sát của các nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực này. Giá trị chỉ số trên 50 cho thấy sự gia tăng trong sản xuất và tăng cường GBP. Ngược lại, giá trị dưới 50 cho thấy một sự suy giảm và làm suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi