Dữ liệu PMI sản xuất. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Dữ liệu PMI sản xuất được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2) tại EU. Người ta dự đoán giá trị tháng 11 của chỉ số sẽ ở mức 51.5 điểm. Chỉ số đánh giá các điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng phát triển của nó. Giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và tăng cường EUR. Ngược lại, giá trị dưới 50 là tín hiệu tiêu cực và ảnh hưởng tiêu cực đến EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi