Dữ liệu PMI SVME. Thụy Sĩ, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số hoạt động kinh doanh SVME sẽ công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) ở Thụy Sĩ. Giá trị được dự báo sẽ tăng lên 58.5 điểm trong tháng 11 từ 57.4 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này dựa trên một cuộc khảo sát của các nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất để tìm hiểu đánh giá của họ về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng phát triển của nó. Các giá trị trên 50 phản ánh triển vọng tích cực của các chuyên gia về nền kinh tế trong ngắn hạn và đóng góp vào việc tăng cường CHF. Ngược lại, giá trị dưới 50 báo hiệu sự bi quan hiện hành trong các ước tính của chuyên gia và góp phần làm giảm tỷ lệ CHF.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi