Giấy phép xây dựng. Úc, 02:30 (GMT+2)

Giấy phép xây dựng công bố vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống còn -2.0% MoM trong tháng 10 từ 3.3% MoM một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh số giấy phép xây dựng mới được ban hành. Tốc độ tăng trưởng cho thấy một sự cải thiện chung trong nền kinh tế và góp phần vào việc tăng cường AUD. Ngược lại một sự suy giảm sẽ làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi