GDP hàng năm. Canada, 15:30 (GMT+2)

Dữ liệu về GDP của Canada sẽ công bố vào lúc 15:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 2.0% trong quý 3 năm 2018 từ 2.9% trong quý trước. Chỉ số này hiển thị giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Canada trong một khoảng thời gian báo cáo. Kết quả cao hơn làm tăng tỷ lệ CAD, và những kết quả thấp làm suy yếu đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi