Doanh số bán lẻ của Đức. Đức, 09:00 (GMT+2)

Các dữ liệu về doanh số bán lẻ công bố lúc 09:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.3% hàng tháng từ mức 0.1% một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 2.7% trong tháng 10 từ -2.6% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi trong khối lượng bán hàng trong thương mại bán lẻ. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi