Tín dụng khu vực tư nhân. Úc, 02:30 (GMT+2)

Dữ liệu về cho vay khu vực tư nhân của Úc công bố vào lúc 02:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 0.4% trong tháng 10. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về số lượng các khoản vay phát hành cho các công ty tư nhân và hộ gia đình. Sự tăng trưởng của các chỉ số cho thấy sự tự tin của người tiêu dùng trong tình hình kinh tế và sự sẵn sàng để thực hiện chi tiêu lớn, đó là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng của chỉ số này củng cố AUD. Chỉ số giảm làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi