Sản xuất công nghiệp. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Các dữ liệu về sản xuất công nghiệp công bố vào lúc 01:50 (GMT+2). Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số được kỳ vọng tăng lên 1.3% trong tháng 10 từ –0.4% một tháng trước đó. Nó phản ánh những thay đổi trong sản lượng công nghiệp của Nhật Bản và cho thấy tình trạng của nền kinh tế quốc gia. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến sự tăng trưởng của đồng tiền quốc gia. Sự suy giảm của nó dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi