Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo công bố vào lúc 01:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 1.1% trong tháng 11 từ mức 1,0% một tháng trước đó. Đây là chỉ số chính về lạm phát ở Tokyo. Nó cho thấy những thay đổi về giá của rổ thị trường cơ bản. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến sự tăng cường của JPY, và sự suy yếu làm suy giảm nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi