Cuộc họp nhanh của FOMC. Mỹ, 21:00 (GMT+2)

Lúc 21:00 (GMT+2), giao thức FOMC sẽ được công bố, nơi ủy ban sẽ đưa ra đánh giá về chính sách tiền tệ và điều kiện kinh tế hiện tại.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi