Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ,15:30 (GMT+2)

Tuyên bố thất nghiệp lần đầu được công bố lúc 15:30 (GMT+2) tại Mỹ. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống 220K mỗi tuần từ 224K một tuần trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Việc giảm số lượng đơn đăng ký là yếu tố tích cực cho đồng đô la Mỹ. Sự tăng trưởng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi