Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp. Đức, 10:55 (GMT+2)

Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp được công bố lúc 10:55 (GMT+2) tại Đức. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ là -10K trong tháng 11 so với –11K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng công dân thất nghiệp ở Đức. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế và làm suy yếu đồng EUR. Sự sụt giảm trong chỉ số có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi