Tỷ lệ thất nghiệp. Đức 10:55 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp được công bố lúc 10:55 (GMT+2) tại Đức. Người ta dự đoán rằng giá trị tháng 11 sẽ ở mức 5.1%. Chỉ số này cho thấy số người thất nghiệp theo tỷ lệ phần trăm của tổng số công dân có thể. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế và làm suy yếu đồng EUR. Một sự suy giảm trong chỉ số có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi