Bài phát biểu của chủ tịch ECB Draghi. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

Vào lúc 10:00 (GMT+2), Trưởng ban ECB, Mario Draghi sẽ phát biểu và bình luận về tình hình kinh tế hiện tại ở EU. Nhận xét tích cực có thể dẫn đến việc tăng cường EUR, và những lời tiêu cực có thể làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi