Doanh số bán nhà mới của HIA. Úc, 02:00 (GMT+2)

Doanh số bán nhà mới của HIA phát hành lúc 02:00 (GMT + 2) tại Úc. Chỉ số từ Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở (HIA) cho thấy sự thay đổi trong doanh số bán nhà mới. Sự gia tăng chỉ số báo hiệu một sự cải thiện chung trong tình trạng nền kinh tế của đất nước. Một tốc độ tăng trưởng tăng cường AUD, trong khi một sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi