GDP. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Dữ liệu về GDP của Hoa Kỳ công bố vào lúc 15:30 (GMT+2). Dự kiến trên cơ sở QoQ, chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 3.5%. Chỉ số này cho thấy giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một năm, mô tả tốc độ tăng trưởng kinh tế hoặc giảm. Giá trị cao tăng cường USD. Giá trị thấp làm suy yếu USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi