Cán cân thương mại hàng hóa. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Cán cân thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ công bố vào lúc 15:30 (GMT+2). Giá trị của chỉ số dự kiến sẽ giảm xuống còn -76.70 tỷ đô la trong tháng 10 từ -76.25 tỷ một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy khoảng cách giữa xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả tích cực cho thấy một sự dư thừa của cán cân thương mại và tăng cường USD. Giá trị âm cho biết số dư âm và làm giảm USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi