S&P/CS HPI Hỗn hợp - 20 n.s.a. Hoa Kỳ, 16:00 (GMT+2)

Chỉ số S&P/CS HPI Hỗn hợp - 20 n.s.a. công bố lúc 16:00 (GMT+2). Dự kiến chỉ số này sẽ giảm xuống còn 5.3% trong tháng 9 từ 5.5% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá nhà ở tại 20 khu vực chính của Hoa Kỳ. Giá trị cao hơn giá trị kỳ vọng sẽ tăng cường USD. Giá trị thấp hơn dự kiến sẽ góp phần làm giảm USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi