Cán cân thương mại. New Zealand, 23:45 (GMT+2)

Chỉ số Cán cân Thương mại công bố vào lúc 23:45 (GMT+2) ở New Zealand. Chỉ số phản ánh sự khác biệt giữa việc nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ theo điều kiện tiền tệ. Một giá trị dương có nghĩa là thặng dư số dư (số dư dương) và tăng cường NZD, một giá trị âm có nghĩa là thâm hụt (số dư âm) và góp phần vào sự suy yếu của NZD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi