Phát biểu của Thống đốc BoE, Carney. Anh, 20:30 (GMT+2)

Lúc 20:30 (GMT+2), người đứng đầu Ngân hàng Anh và ủy ban chính sách tiền tệ, Mark Carney sẽ đưa ra phát biểu. Ông bình luận về tình hình kinh tế hiện tại của đất nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi