Tổng thế chấp được chấp thuận. Anh, 11:30 (GMT+2)

Phát hành chấp thuận thế chấp công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Chỉ số này cho thấy số lượng các khoản vay thế chấp mới được phát hành. Một tốc độ tăng trưởng tăng cường GBP, cũng như giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi