Chỉ số môi trường kinh doanh của IFO. Đức, 11:00 (GMT+2)

Chỉ số Môi trường Kinh doanh của IFO sẽ công bố vào lúc 11:00 (GMT+2) ở Đức. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 102.3 điểm trong tháng 11 từ mức 102.8 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này dựa trên một cuộc khảo sát của các nhà quản lý của hơn 7.000 doanh nghiệp để tìm hiểu đánh giá của họ về tình hình kinh tế hiện tại trong môi trường kinh doanh. Sự gia tăng về giá trị là một tín hiệu tích cực và góp phần củng cố đồng EUR. Trái lại, một sự suy giảm là một yếu tố tiêu cực đối với EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi