Doanh số bán lẻ. Canada, 15:30 (GMT+2)

Dữ liệu về doanh số bán lẻ công bố vào lúc 15:30 (GMT+2). Dự kiến chỉ số này sẽ tăng lên 0.1% trong tháng 9 từ –0.1% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi trong khối lượng bán hàng trong thương mại bán lẻ. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia và tăng cường CAD. Sự suy giảm của chỉ số làm suy yếu CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi