PMI dịch vụ. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

PMI dịch vụ công bố vào lúc 11:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 53.5 điểm trong tháng 11 từ mức 53.7 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy các điều kiện kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ và triển vọng phát triển hơn nữa. Các giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và củng cố EUR. Các giá trị dưới 50 được coi là tín hiệu không tốt và gọi tỷ giá EUR giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi