PMI sản xuất của Đức. Đức, 10:30 (GMT+2)

PMI sản xuất tại Đức dự kiến công bố vào lúc 10:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 52.2 điểm trong tháng 11. Chỉ số này cho thấy điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng phát triển hơn nữa. Đây là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế Đức. Các giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và củng cố EUR. Các giá trị dưới 50 được coi là tín hiệu tiêu cực và kêu gọi tỷ giá EUR giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi